CSJ a rămas fără competențele de examinare a cauzelor de insolvabilitate

O modificare recentă a Codului de procedură civilă al Republicii Moldova a lăsat cu gura căscată mai mulți profesioniști din domeniul insolvabilității, mai cu seamă că proiectul de lege a fost trecut pe neobservate și total fără consultări publice.

Astfel, la începutul lunii ianuarie anul curent, în vinerea când toți fugeau prin magazine după mezeluri și ingrediente pentru salata olivie, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost publicată Legea nr.254 cu privire la modificarea unor acte legislative. Printre normele legale supuse modificării sunt și articolele 355 și 429 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.

Iată modificarea efectuată:

Art. V. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 355, cuvintele „curtea de apel de drept comun” se substituie cu cuvîntul „judecătoria”.
2. La articolul 429 alineatul (1), cuvintele „în procedura de insolvabilitate” se exclud.

Astfel, prin modificarea art.429, Curtea Supremă de Justiție a rămas fără competențele de examinare a recursurilor asupra încheierilor și hotărârilor adoptate în cauzele de insolvabilitate. Acum aceste competențe de examinare a recursurilor vor trece la Curțile de Apel de drept comun, iar deciziile instanței de apel vor fi irevocabile din momentul pronunțării. În aceeași ordine, deoarece surprizele sunt mai plăcute la pachet, și Curțile de Apel Chișinău au fost lăsate fără competențele de examinare a dosarelor de insolvență în prima instanță, iar din 5 ianuarie 2018, de când au intrat în vigoare modificările menționate, instanțele de apel au devenit instanțe de recurs în cauzele de insolvențe.

Este de menționat faptul că, examinând proiectul de modificarea a Codului de procedură civilă, Centrul Național Anticorupție a constatat nerespectarea procedurii de consultare publică a modificărilor propuse. Cu toate acestea, deoarece avizele sunt mai mult la nivel consultativ, Parlamentul a admis proiectul și l-a supus votului în două lecturi.

Ca urmare a modificărilor intrate în vigoare, despre care și administratorii autorizați au aflat recent, Curțile de Apel de drept comun au început procedura de strămutare a cauzelor în instanțele de drept comun. Deja ce pregătire au judecătorii din judecătoriile orășenești… este greu de comentat, dar cu siguranță vom întâmpina foarte multe probleme în timpul examinării acestor dosare suficient de complicate.

Totuși, este interpretabilă norma legală prevăzută la art.43 din CPC al RM la alin.(1). Astfel, potrivit normei citate, pricina pe care instanţa a reţinut-o spre judecare, cu respectarea normelor de competenţă, se soluţionează de aceasta în fond, inclusiv în cazul devenirii ei ulterioare de competenţa unei alte instanţe. În aceste condiții, nu-mi sunt clare strămutările inițiate de Curțile de Apel. Or Codul spune clar, că dosarele aflate pe rol urmează a fi examinate până la final, iar dosarele noi vor fi intentate de către judecătoriile de drept comun. Însă, probabil aici intervine și art.429 din CPC al RM, prin care au fost ridicate competențele CSJ. În așa fel, prin strămutările efectuate, Curțile de Apel ar dori să nu se ajungă la etapa când încheierile lor nu vor mai putea fi atacate prin prisma Secțiunii 2 din Capitolul XXXVIII din CPC al RM.

Distribuie acest articol