Președintele CSM a prezentat un Raport amplu despre situația din justiție

Ieri, în cadrul Adunării generale a judecătorilor, Dl Victor Micu a prezentat un raport amplu despre situația din justiția moldovenească, inclusiv despre activitatea Consiliului Superior al Magistraturi, pe care-l conduce.

Potrivit dlui Micu, Consiliul Superior al Magistraturii şi-a exercitat atribuțiile, conform Planului de activitate conceput și aprobat la începutul anului.

Astfel, 2016 a fost anul continuării implementării reformelor orientate spre dezvoltarea şi consolidarea capacităților instituționale.

Sistemul judecătoresc înregistrează tot mai multe progrese în îmbunătățirea a actului de justiție, prin optimizarea calității sale și reducerea termenului de examinare a cauzelor, cu toate că volumul de lucru rămâne a fi în continuare unul enorm, judecătorii continuă să facă față tuturor provocărilor.

Potrivit datelor din Raport, pe parcursul anului 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, s-a convocat în 38 de şedinţe ordinare și o ședință extraordinară, fiind examinate peste 1000 de chestiuni, referitoare la numirea, promovarea, transferul, suspendarea și demisia judecătorilor din funcție, delegarea judecătorilor, precum și în alte chestiuni organizatorice ce țin de activitatea sistemului judecătoresc. În total, anul trecut fiind adoptate 952 de hotărâri.

Este de menționat faptul că, toate ședințele Plenului Consiliului, au fost transmise on-line, pentru ca publicul să le vizualizeze în timp real. Mai mult, ordinea de zi a ședințelor este publicată din timp pe siteul oficial, iar fiecare justițiabil a avut posibilitatea să examineze subiectele supuse dezbaterilor.

Pe lângă activitatea de bază, pe parcursul anului 2016, la Consiliul Superior al Magistraturii au parvenit spre avizare 69 de proiecte de acte legislative și alte acte normative, care privesc atât activitatea autorităţii judecătoreşti, cât şi activitatea altor autorităţi statale. Din numărul total al proiectelor de lege expediate spre examinare, 20 de proiecte de lege au fost transmise de către Comisia juridică numiri şi imunităţi a Parlamentului Republicii Moldova, 38 de proiecte au parvenit de la Ministerul Justiției, iar celelalte proiecte de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Mediului, Serviciul Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție și de la alte instituții de stat.

În rezultatul examinării celor 69 de proiecte de acte normative, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat pozitiv 43 de proiecte. În privința a 19 proiecte s-au făcut unele propuneri de îmbunătățire. În cazul a 7 proiecte de acte normative s-a emis aviz negativ.

În urma activității CSM și în baza situațiilor de fapt din teritoriu, s-a constatat faptul că instanțele din Republică duc lipsă de judecători, iar tinerii absolvenți ai INJ nu se grăbesc să ocupe locurile libere. Totodată, s-a menționat și despre faptul că funcția de judecător nu este chiar ușoară, iar unele persoane, venite din afara sistemului, au demisionat în momentul când au înțelesă că nu fac față cerințelor și volumului de lucru.

În aceeași ordine, a fost atrasă atenția și asupra încărcăturii instanțelor de judecată cu dosare civile, contravenționale și penale. Astfel, în perioada de raportare la instanțele de judecată au parvenit peste 200 de mii de noi cereri de chemare în judecată, iar altele aproximativ 50 de mii încă nu erau soluționate la începutul anului, respectiv au rămas restante din anul 2015.

Revenind la subiectul despre transparență, am observat faptul că, organul superior al magistraților a întreprins măsuri concrete în vederea ridicării nivelului de colaborare cu instituțiile mass-media, precum și cu sucietatea civilă. Astfel, a fost elaborat și aprobat ”Ghidului privind relația dintre sistemul judecătoresc din Republica Moldova și mass-media”, precum și a fost creată o rețea de comunicatori în toate instanțele, iar lista acestora poate fi găsită pe siteul www.csm.md

În continuarea celor de mai sus, de menționat faptul că, transparența activității Consiliului Superior al Magistraturii, s-a îmbunătățit considerabil în comparație cu anii precedenți, prin creșterea volumului de informații plasat pe site-ul oficial www.csm.md, cât și prin intermediul paginii oficiale de Facebook, fapt demonstrat prin creșterea numărului abonaților în spațiul virtual, ceea ce rezultă și sporirea interesului față de sistemul judecătoresc din rândul justițiabililor, cât și cel al societății civile, precum și cel al instituțiilor de drept.

Atașat găsiți Raportul integral al Președintelui CSM, dl Victor Micu (aici).

Distribuie acest articol