Pentru șoferi: Regulamentul serviciului patrulare rutieră

Regulamentul este elaborat în scopul sporirii responsabilităţilor agenţilor de circulaţie la respectarea şi executarea cu stricteţe a legilor şi ordinii de drept, întru stabilirea normelor şi atribuţiilor serviciului patrulare rutieră, drepturile şi obligaţiunile în activitatea de supraveghere şi control a respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice, precum şi modul de acţiune al agentului de circulaţie în vederea sporirii nivelului de randament cât şi pentru apropierea şi ridicarea imaginii poliţiei faţă de societate.

Baza legală a activităţii de supraveghere a traficului rutier o constituie Constituţia Republicii Moldova, Codul contravenţional, Codul penal, Codul de procedură penală, Legea cu privire la poliţie, Legea privind siguranţa traficului rutier, Regulamentul circulaţiei rutiere, alte acte legislative şi normative şi prezentul Regulament.

Pentru a citi regulamentul click aici!

Distribuie acest articol