Nicolae Timofti a semnat Decretul prin care Aureliu Colenco a fost eliberat din calitatea de judecător

Nicolae Timofti, Președintele Republicii Moldova, a semnat Decretul nr. 8 din 05.04.2012, prin care:

În temeiul art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. – Domnul Aureliu COLENCO se eliberează, la cerere, din funcţia de judecător şi preşedinte al Curţii de Apel Economice.

Publicat : 06.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 70-71     art Nr : 224

Distribuie acest articol