Ministrul Mircea Buga și-a păstrat și fotoliul de Director general al CNAM

Mircea-Buga

Am un obicei să verific, vineri seara, ori pe parcursul zilei de luni, toate informațiile apărute pe pagina lex.justice.md

Astăzi am descoperit Dispoziția Prim-ministrului prin care se suspendă contractul cu Dl Mircea Buga, pe perioada cât acesta va ocupa funcția de ministru în Guvernul Gaburici.

Conținutul Dispoziției:

În temeiul prevederilor articolului 18 din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, Decretului Preşedintelui Republicii Moldova privind numirea Guvernului nr.1455-VII din 18 februarie 2015, precum şi în conformitate cu punctul 27 din Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11 februarie 2002:
1. Se suspendă contractul individual de muncă nr.1624-08 din 28 august 2014 al domnului Mircea BUGA, director general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, pe perioada exercitării funcţiei de ministru al sănătăţii;
2. În această perioadă, atribuţiile directorului general vor fi exercitate de către domnul Vasile PASCAL, vicedirector general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, în baza contractului individual de muncă pe durată determinată;
3. Domnul Vasile Pascal va aduce la cunoştinţa salariaţilor Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină prevederile prezentei dispoziţii.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=357193

Premierul face referire în Dispoziția sa la punctul 27 din Statutul CNAM, unde de fapt nu este scris nimic despre dreptul Prim-ministrului să suspendeze exercitarea mandatului de către Directorul general, cu transmiterea competențelor celor adjuncți. Articolul în cauză spune clar că numirea Directorului se face prin HOTĂRÂRE de Guvern, nu prin Dispoziția premierului, iar funcția este exercitată temporar de către un vice în baza Ordinului directorului general care urmează să fie în imposibilitatea exercitării funcției sale, pe motiv de boală, concediu sau delegație.

Conform Legii nr. 64 din 1990 cu privire la Guvern, Ministrul nu este în drept:
1) să deţină o oricare altă funcţie în organele autorităţilor publice centrale şi locale;
2) să se încadreze în organele de conducere a unităţilor comerciale;
3) să practice activitate de întreprinzător personal sau prin terţe persoane;
4) să deţină o altă funcţie retribuită, cu excepţia activităţii ştiinţifico-pedagogice.

Întorcându-ne la Statutul CNAM, constatăm că organul abilitat să propună numirea noului director general este Consiliul de administrare al instituției.

Cineva de la Guvern, cu mâna noului premier, au pregătit și au semnat Dispoziția menționată mai sus și, cu încălcarea Legii nr. 64, precum și cu încălcarea art.21, 27 din Statutul CNAM, au numit în fruntea acestei instituții un nou director, care nu a fost votat nici de Consiliul de administrare și nici de către membrii Guvernului. Ei consideră că suspendarea contractului este ceva legal, deși Statutul CNAM prevede doar că Directorul poate fi numit, ori destituit. Nimic despre suspendare.

Normal, nimeni nu va contesta Dispoziție. La noi totul se face cum vor ei, nu cum cere Legea!

Distribuie acest articol