Mecanismul de control al circulației substanțelor stupefiante va fi îmbunătățit

Parlamentul a aprobat de concept, în prima lectură modificări legislative care îmbunătățesc politicile statului de sporire a controlului circulației substanțelor stupefiante, a precursorilor, analogilor și a etnobotanicelor, dar și de aliniere a legislaţiei naţionale la directivele europene.

Pachetul proiectelor de legi susțin completarea Legii nr.382 din 1999 cu privire la circulația substanțelor narcotice și psihotrope și a precursorilor și altor acte normative cu noțiuni și definiții pentru substanțe noi de stupefiante care sunt în circuit pe teritoriul republicii. Este vorba, în special, despre noțiunile de analog şi etnobotanice.

De asemenea, în proiecte este prevăzută instituirea unui laborator specializat pentru stabilirea  naturii substanțelor stupefiante care sunt în circuit, inclusiv analogi și etnobotanice, greu de identificat din cauza modificării constante a structurii.

Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor, etnobotanicelor şi precursorilor creşte exponenţial numărul de moldoveni care consumă droguri, ceea ce poate provoca riscul degradării comunității.

Conform datelor de evidenţă statistică, anual, în Republica Moldova, 923 de persoane au nevoie de îngrijiri medicale pentru înlăturarea consecințelor  de consum al substanţelor etnobotanice, cunoscute și sub denumirea de „spice”. Numărul cazurilor medicale înregistrate este în continuă creștere, iar peste 1000 de persoane sunt antrenate în consumul şi circulaţia lor ilicită.

Pachetul proiectelor de legi transpune parţial Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor/OJ L 47,18.2.2004.

Comunicat emis de Comisia protecție socială, sănătate și familie

Distribuie acest articol