Legea: Hotărîrile Curţii Constituţionale produc efect numai pentru viitor

Radu Chivriga a scris pe Facebook că Șalaru revine la birou, începând cu ziua de luni, după cum a declarat acesta.

Vreau să-l întristez pe Șalaru, dar și pe ceilalți liberali, cu următoarele:

Curtea Constituțională a emis o HOTĂRÂRE prin care a declarat neconstituționale Decretele nr. 634-VII şi 635-VII din 16 mai 2013 şi a Hotărârea Guvernului nr. 364 din 16 mai 2013.

LEGEA Nr. 317 din  13.12.1994 cu privire la Curtea Constituţională spune la art. 26 (7): Hotărîrile Curţii Constituţionale produc efect numai pentru viitor.

Deci, aceștia rămân a fi demiși, dacă politicienii noștri vor citi corect Legea cu privire CC.

Iată articolul complet:

Articolul 26. Actele Curţii Constituţionale
(1) Curtea Constituţională adoptă hotărîri, decizii şi emite avize.
(2) Hotărîrile şi avizele se adoptă în numele Republicii Moldova.
(3) După adoptare, actele Curţii Constituţionale se pronunţă în plen.
(4) Hotărîrile şi avizele Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în decursul a 10 zile de la data adoptării.
(5) Actele Curţii Constituţionale nu sînt supuse nici unei căi de atac, sînt definitive şi intră în vigoare la data adoptării. La decizia Curţii, unele acte intră în vigoare la data publicării sau la data indicată în ele.
(6) Actele Curţii Constituţionale sînt semnate de Preşedintele Curţii sau de judecătorul care îl înlocuieşte.
(7) Hotărîrile Curţii Constituţionale produc efect numai pentru viitor.

Distribuie acest articol