Legalitatea filmării elevilor la BAC. Recomandări

Convenția cu privire la drepturile copilului a fost adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 și ratificată de Moldova, iar în cazul susținerilor examenelor de BAC sub obiectul camerelor de luat vederi este aplicabilă.

Art. 16 din Convenție prevede:

1. Nici un copil nu va fi supus unei imixtiuni arbitrare sau ilegale în viața sa privată, în familia sa, în domiciliul său ori în corespondența sa, precum și nici unui fel de atac ilegal la onoarea și reputația sa.
2. Copilul are dreptul la protectia garantata de lege impotriva unor astfel de imixtiuni sau atacuri.

Pornind de la acest articol dintr-o convenție ratificată de peste 190 de țări, constatăm că Ministerul Educației ar putea fi instituția care tocmai îl încălcă câțiva ani la rând, instalând camere de luat vederi în centrele de susținere a examenelor de bacalaureat.

Un oficial de la Ministerul Educației a afirmat că centrele de BAC vor fi supravegheată cu camere video, instalate inclusiv în locuri despre care elevii și membrii Comisiilor nu vor cunoaște. În același rând, Igor GROSU, vice-ministrul Educației, a spus pentru presă că înregistrările video vor fi transmise online către un centru, probabil comun, dar în același timp se vor stoca și în cabinetul unui conducător de la Centru de BAC, în așa fel încât dacă dispare legătura cu baza centrală să fie păstrat totul la Centrul de BAC.

Luând în considerație afirmațiile acestuia, precum și examinând Legea Nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal se constată mai multe neajunsuri în întreaga cașă a BAC-lui filmat și transmis ONLINE, nu doar care ar încălca drepturilor copiilor, dar și celor care au trecut de vârsta de 18 ani.

Legea nominalizată prevede că poate filma doar operatorul autorizat. Pe site-ul datepersonale.md nu am găsit o autorizarea a Ministerului Educației în vederea efectuării înregistrărilor video și audio, precum și nu am găsit o strategie privind păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ce urmează a fi acumulate. La fel, nu este de găsit o listă a persoanelor autorizate, sau împuternicite să acumuleze și să stocheze datele cu caracter personal ce vor fi acumulate în timpul sesiunii din vara aceasta.

În continuare, Legea prevede că operatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal, iar dacă acestea sunt furnizate în mod ilegal este riscul de a sancționa pe cineva.

Însă, dat fiind faptul că la noi se petrec multe lucruri peste normele admise, sunt sigur că Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal va trece peste aceasta, ori se va autosesiza tocmai după ce toți vor susține examenele.

Raportând la art. 5 (1) Legea nr. 133, Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal. Același articol prevede alte situații privind acordarea învoirii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Consimțământul nu se solicită doar de la cei care nu au împlinit 18 ani, dar se solicită de la toți subiecții datelor cu caracter personal.

Art. 5 (5) Legea nr. 133 prevede în exclusivitate cazurile când nu se solicită învoirea pentru acumularea datelor cu caracter personal. Examinând articolul dat puteți constatat că Filmarea elevilor în timpul susținerii examenelor nu întrunește condițiile la nici-o prevedere din art. 5(5) Legea nr. 133, fapt ce nu permite Ministerului Educației să filmeze unde vrea și de ce unghiuri dorește.

Norma prevede:

a) executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea acestuia;

În cazul dat nu există un contract între Elev și Ministerul Educației.

b) îndeplinirea unei obligaţii care îi revine operatorului conform legii;

În acest caz nu este o obligație legală care trebuie să o respecte operatorul (Cine știe dacă încă este operator, pentru că autorizația nu e de găsit)

c) protejarea vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii subiectului datelor cu caracter personal;

Mă gândesc că asistenții la susținerea examenelor de BAC nu vor sări la elevi să-i bată, fapt pentru care chiar nu este necesar de protejat copii și sănătatea acestora împotriva asistenților. Cu puștile tot nu cred că va intra cineva. Deci motivul c) decade.

d) executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal;

Examinarea elevilor în sesiunea de BAC nu este un interes public.

e) realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal;

Nu găsesc interesul legitim al Min. Edu, dar constat că aici se încalcă prevederile art. 16 din Convenția ONU, menționată la începutul articolului.

f) scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, cu condiţia ca datele cu caracter personal să rămînă anonime pe toată durata prelucrării.

BAC-ul nu este subiect de cercetare statistică și nici științifică, iar datele nu vor fi anonime atât timp cât la acestea vor avea acces minim 300 persoane, poate și mai mult.

Art. 12 din Legea nr. 133 prevede și obligarea operatorului să informeze subiectul datelor cu caracter personal despre următoarele:

1) identitatea operatorului sau, după caz, a persoanei împuternicite de către operator;
2) scopul prelucrării datelor colectate;
3) informaţii suplimentare, precum:
a) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
b) existenţa drepturilor de acces la date, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care acestea pot fi exercitate;
c) dacă răspunsurile la întrebările cu ajutorul cărora se colectează datele sînt obligatorii sau voluntare, precum şi consecinţele posibile ale refuzului de a răspunde.

Din câte cunosc, până în prezent Ministerul Educației nu a adus la cunoștința elevilor nimic din ceea ce prevede art. 12 din Legea nr. 133, precum și nu a prezentat o autorizație de la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal în vederea filmării tuturor celor câteva mii de candidați.

În fiecare an în presă apar materiale video cu elevi care sunt surprinși copiind, care vin la susținerea examenelor, care pleacă, care plâng și tot așa mai departe, însă aceasta totul cu încălcarea art. 5 din Legea nr. 133, adica fără învoire. Nu este exclus că anul acesta vor apărea în presă imagini video direct din sălile de BAC, iar responsabilitatea va fi pasată de la un responsabil la altul.

Recomandare pentru elevi și părinți:

Depuneți o cerere la Centrele de BAC prin care să solicitați:

  1. Copia autorizației de la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal în vederea colectării datelor cu caracter personal;
  2. Copia listei persoanelor autorizate să vizioneze materialele video;
  3. Copia listei persoanelor responsabile de stocarea datelor cu caracter personal;
  4. Copia strategiei de păstrare a confidențialității datelor cu caracter personal;
  5. Copia strategiei de păstrare sau distrugere a datelor cu caracter personal;
  6. Copia consimțământului subiectului datelor cu caracter personal.

La p. 6 ei trebuie să prezinte un acord semnat de elevul ce urmează a fi supus examinării, sau acordul scris de reprezentantul legal al acestuia, împuternicit prin procură sau de instanța de judecată.

În cazul când lipsește acordul depuneți o cerere prin care solicitați ca în timpul examenului de BAC să nu fiți filmat de nici-o cameră de luat vederi. În cazul când se respinge cererea depuneți o cerere de chemare în judecată prin care cereți interzicerea filmării în timpul examenelor de BAC și respectarea art. 16 din Convenția ONU din 1989, nominalizată la începutul articolului.

PS: Aștept comentarii, dacă nu am dreptate.

Distribuie acest articol
One Comment