Inițiativa legislativă a senatorului Viorel Badea privind transcrierea actelor de stare civilă, a fost adoptată de Camera Deputaților

Camera Deputaților a adoptat astăzi, 11 iunie 2013, proiectul de lege pentru modificarea și completarea OUG nr.80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

Proiectul de lege inițiat în martie 2012 de către domnul senator Viorel Badea, a fost adoptat cu 287 voturi pentru, 1 împotrivă şi 24 de abţineri.

Acest proiect legislativ prevede ca ”transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit cetăţenia română şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:

a) cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefului Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, în cazul celor care au depus cererea de redobândire la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din municipiul Bucureşti;

b) cu aprobarea primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu avizul prealabil al serviciilor publice judeţene de evidenţă a persoanelor, în cazul celor care au depus cererea de redobândire la birourile teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie;

c) cu aprobarea şi cu avizul autorităţilor publice locale prevăzute la lit. a) sau b), în cazul celor care au depus jurământul de credinţă la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României acreditate în străinătate.”

Astfel, inițiativa domnului senator Viorel Badea vizează facilitarea procesului de transcriere a actelor de stare civilă pentru cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, prin posibilitatea transcrierii documentelor de stare civilă în cadrul tuturor birourilor teritoriale ale ANC (Iași, Suceava, Galați, Cluj-Napoca și Timișoara).

Totodată, forma propusă de domnul senator Badea și adoptata de Senat, viza înjumătățirea termenului legal de soluționare a cererilor de transcriere a documentelor de stare civilă de la 60 de zile la 30 de zile, însă, printr-un amendament propus de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic de la Camera Deputaților, s-a stabilit rămânerea termenului la 60 de zile.

http://www.badeaviorel.ro/comunicate-de-presa/iniiativa-legislativ-a-senatorului-viorel-badea-privind-transcrierea-actelor-de-stare-civil-a-fost-adoptat-de-camera-deputailor

Distribuie acest articol