Decizie CSJ: Legea civilă de procedură NU este RETROACTIVĂ

La 2 decembrie 2013 Curtea de Apel Chișinău, Judecător Maria Moraru, fără examinarea fondului și fără să aibă cunoștințe despre cauză, a emis Încheierea catâr prin care a modificat prin hotărâre (încheiere – hotărâre… ce-i asta???) rangul unui creditor, aplicând retroactiv (contrar art. 6 Cod civil și art. 3 Cod de procedură civilă) Legea nr. 149 cu privire la insolvabilitate intrată în vigoare la 13 martie 2013, desființând efectele juridice produse în urma aplicării în anul 2011 a Legii nr. 632 cu privire la insolvabilitate, în vigoare la acel moment.

Deși Curții de Apel Chișinău s-au prezentat destule articole din legislația națională prin care se spune că Legea civilă de procedură nu este retroactivă, iar retroactivitatea este o autoritate incontestabilă, după cum a decis și Curtea Constituțională a Republicii Moldova în anul 1998, instanța, judecătorul Maria Moraru, a încălcat flagrant articolele nominalizate și a admis cererea de revizuire, cu încălcarea principiului neretroactivității legii civile.

Astăzi, 12 februarie 2014, Curtea Supremă de Justiție a casat Încheierea catâr ca fiind ilegală, întemeind astfel că Legea civilă nu are efect retroactiv și nu desființează efectele juridice produse până la intrarea în vigoare a unei noi legi.

Remarca CSJ: Admiterea cererii de revizuire (n.a. cu încălcarea principiului neretroactivității) înseamnă încălcarea principiului securității raporturilor juridice și a drepturilor celorlalte părți la un proces echitabil, gatantate de art. 6/1 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale (Hotărârea CEDO din 6 decembrie 2005 pe cazul Popov (2) contra Moldovei nr. 19960/04).

În fapt, la Curtea de Apel Chișinău a fost depusă cerere de revizuire pe temeiul intrării în vigoare a unei noi legi a insolvabilității la 13 martie 2013, cu toate că la Articolul 449 CPC, cu privire la temeiurile de revizuire, nu se prevede cale de revizuire intrarea în vigoare a unei noi legi civile. Cu toate acestea, Curtea de Apel Chișinău, Judecător Maria Moraru a admis cererea și a emis o încheiere despre care în Moldova nu este o noutate, pentru că judecătorii nu au răspundere și este le indiferent dacă aplică legea corect sau nu.

Ce spune Codul de procedură civilă cu privire la neretroactivitatea legii?

Art. 3: alin. 2) Noua lege procedurală nu duce la modificarea efectelor juridice deja produse ca rezultat al aplicării legii abrogate şi nu le desfiinţează. De la data intrării în vigoare a noii legi procedurale, efectele vechii legi încetează dacă noua lege nu prevede altfel; alin. 3) Legea procedurală civilă care impune obligaţii noi, anulează sau reduce drepturile procedurale ale participanţilor la proces, limitează exercitarea unor drepturi ori stabileşte sancţiuni procedurale noi sau suplimentare nu are putere retroactivă.

Pentru a se convinge instanța că Legea nr. 149 este de procedură, la art. 1 scrie destul de clar: Scopul prezentei legi este instituirea cadrului juridic privind stabilirea unei proceduri colective pentru satisfacerea creanţelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea faţă de acesta a procedurii de restructurare sau a procedurii falimentului şi prin distribuirea produsului finit.

Reieșind din aceste prevederi, un judecător competent respingea din prima zi cererea de revizuire depusă în baza retroactivității legii și nu adopta o Încheiere catâr, ilegală, care de fapt este o rușine pentru sistemul judecătoresc din Moldova.

Încheierea dată este semn că reformele trebuie să meargă mai departe și să fie eliberați judecătorii care aplică eronat lege, din motive cunoscute pentru toți, dar necunoscute pentru cei care bagă capul în nisip, după cum a remarcat și Dl Oleg Efrim, ministrul Justiției.

Pe această cale mulțumesc judecătorilor CSJ pentru dreptatea făcută, deja pentru a 8-a orară în 2 ani!

În atenția vice-ministrului al Justiției, Dlui Eșanu:

Nu știu cine a pregătit adresarea către Președinte și Premier cu privire la situația SA ”Vinuri Ialoveni”, dar noi la CSJ nu am pierdut niciodată, iar toate Încheierile ilegale ale Curții de Apel Economice și ale Curții de Apel Chișinău au fost casate.

Ca informare: Recursul examinat de către CSJ la 12 februarie 2014 este al 8-lea în decurs de 2 ani, iar în toate situațiile CSJ ne-a dat dreptate. Partea adversă a declarat doar un singur recurs împotriva Încheierii privind intentarea procedurii de restructurare a SA ”Vinuri Ialoveni” din 31 mai 2013, pe care CSJ l-a respins ca fiind neîntemeiat.

Cu părere de rău, MJ a expediat un răspuns Președintelui și Premierului Republicii Moldova prin care s-a informat că toate încheierile Curții de Apel Economice și ale Curții de Apel Chișinău cu referire la insolvabilitatea SA ”Vinuri Ialoveni” au fost menținute de către CSJ, ceea ce nu este adevărat și chiar îmi pare rău că s-au dus așa informații absolut eronate.

PS. Unchiul meu spune că „statuia care reprezintă justiție nu în zadar e cu ochii legați, iar balanța este înclinată într-o parte sau alta, pentru că unde se pune mai mult, apoi pentru acea parte se emite o hotărâre ilegală”. Cred că această observație este absolut bună de aplicat și în cazul din 2 decembrie 2013.

Distribuie acest articol