Contractul colectiv de muncă: forma și procedura încheierii

Forma:
Forma contractului colectiv de muncă este scrisă. Acesta poate fi încheiat atît pe unitate în ansamblu, cît şi în filialele şi reprezentanţele acesteia. La încheierea contractului colectiv de muncă în cadrul unei filiale sau reprezentanţe a unităţii, parte a acestuia este conducătorul subdiviziunii respective, împuternicit în acest scop de angajator.

Procedura încheierii:
Proiectul contractului colectiv de muncă este elaborat de părţi în conformitate cu Codul Muncii şi cu alte acte normative. Dacă, în decurs de 3 luni din ziua derulării negocierilor, nu s-a ajuns la o înţelegere asupra unor prevederi ale proiectului contractului colectiv de muncă, părţile sînt obligate să semneze contractul doar pentru clauzele coordonate, întocmind, concomitent, un proces-verbal asupra divergenţelor existente. Divergenţele nesoluţionate vor constitui obiectul unor negocieri colective ulterioare sau se vor soluţiona în conformitate cu Codul Muncii şi cu alte acte normative.

Distribuie acest articol