Colectivul Î.M. Hotelul „Codru”, Orhei cer dreptate de la Timofti!

Mă gândeam să mă culc, dar am primit aceasta scrisoare pe email. Nu știu dacă a mai primit-o cineva, însă, știind cât de greu este să aperi o întreprindere, îi cred pe acești oameni că sunt asupriți de interesele grupurilor din Orhei.

Citiți mai jos scrisoarea Colectivului Hotelului Codru din Orhei, locul unde petreceam zile și nopți când eram student:

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

                                                                                        Către Președintele RepubliciiMoldova

                                                                                        D-l Nicolae Timofti

                                                                                        De la Colectivul Î. M. Hotelul „Codru”, Orhei

D-le Președinte,

În această scrisoare apelăm la ajutorul Domniei Voastre și am dori să ne exprimăm profunda indignare referitor la faptul ignorării scrisorii noastre colective, expediate autorităților publice locale, în persoana Primarului or. Orhei, D-l Vitalie Colun, în vederea tentativei vădit ilicite de demitere forțată din funcție a Directorului Î. M. Hotelul „Codru”, Orhei, D-na Galina Rotari.

Având în vedere coincidența în timp între numirea în funcție a noilor reprezentanți ai autorităților publice locale și tentativa de demitere forțată a Directorului Î. M. Hotelul „Codru”, Orhei, D-na Galina Rotari, care s-a petrecut fără de nici un interval, în lipsa oricărui motiv întemeiat, considerăm acest fapt, ca fiind o consecință directă a schimbării, în rezultatul alegerilor locale din 2011, raportului de influiență dintre partidele politice în teritoriu, fapt ce s-a petrecut în următoarele circumstanțe:

După alegerile din 2011 și numirea în funcție a noilor reprezentanți ai autorităților publice locale, în toamna 2011 prin tot orașul Orhei au început să circule zvonuri despre inevitabilitatea demiterii din funcție a mai multor conducători, inclusiv și a Directorului Î. M. Hotelul „Codru”, Orhei, D-na Galina Rotari. După cum se știe, „Ex nihilo” nu apare nimic, și acest lucru s-a adeverit pe deplin:

D-na Galina Rotari în cadrul volantei a anunțat colectivul, precum că un oarecare cet., Valerian Rotaru, prezentându-se în biroul Directorului Î. M. Hotelul „Codru”, Orhei, D-na Galina Rotari, ca fiind trimis din numele Primarului or. Orhei,  D-l Vitalie Colun, i-a declarat D-nei Galina Rotari să depună în scris cererea de demisia Sa din funcție de Director. La refuzul categoric din partea D-nei Galina Rotari de a înfăptui acest lucru absurd la general, dar și absolut ilegal, în lipsa oricărui temei din mai multe considerente, printre care și – indicii buni de lucru ai întreprinderii în anul precedent, lipsa oricăror reclamații, neatingerea limitei de vârstă de către D-na Galina Rotari, prezența Contractului de Management ce urmează să expire în anul 2014 etc.

Din contra, în decurs de 25 de ani de activitate in calitate de Director, trecând prin diverse situații dificile, printre care și crizele economice din anii precedenți, lipsa oricărui suport financiar din bugetul local dat fiind faptul că Întreprinderea este la autogestiune, atunci când majoritatea întreprinderilor dădeau faliment, – Directorul Î. M. Hotelul „Codru”, Orhei, D-na Galina Rotari făcea față oricărei situații critice, asigurând funcționarea continuă a întreprinderii cu păstrarea locurilor de muncă și menținerea nivelului de salarizare a angajaților.

În afară de aceasta, D-na Galina Rotari a asigurat mereu prezența unei atmosfere pozitive în colectiv, a manifestat o atitudine binevoitoare și afectuoasă față de subalternii Săi, a creat condiții bune la locul de muncă a angajaților și, ca rezultat, –  a obținut recunoștință din partea autorităților locale și respect profund din partea întregului colectiv al Întreprinderii, care este ferm dispus să acționeze prin orice metode în limitele legislației în vigoare, inclusiv până la instanța finală (CEDO), pentru a restabili dreptatea, pentru a opri persecutările și pressing-ul psihologic asupra D-nei Galina Rotari.

E de menționat faptul, că D-na Galina Rotari nu este unicul Conducător de Întreprindere, care a devenit ținta reprezentanților proaspăt aleși în organele de conducere locale: după alegerile din 2011 a urmat o serie de demiteri din funcții a conducătorilor întreprinderilor.

E destul de gravă situația dată care demonstrează că în Republica Moldova cetățeanul  poate deveni jertfa schimbării raportului de influiența a partidelor politice, nemaivorbind de faptul, că în rezultatul jocurilor politice poate fi lezat unul dintre drepturile fundamentale ale Omului și Cetățeanului, – Dreptul la Muncă, care este Dreptul Constituțional al fiecărui cetățean al Republicii Moldova, garantat de Art. 43 Alin. 1 Constituția RM;  Art. 5 p. a) ; Art. 6 Alin. 1,2,3 Codul Muncii RM, precum și de Art. 23 Alin. 1 Declarația Universală a Drepturilor Omului, Art. 15 Alin. 1 Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și de alte pacte și tratate la care RepublicaMoldovaeste parte, fapt prevăzut de Art. 4, Alin. 1 Constituția RM.

Ne-am adresat Domniei Voastre, D-le Președinte, reiesind din cele mai sus-expuse, în virtutea faptului că Președintele Statului este garantul respectării Constituției, la fel considerăm, că în contextul situației geopolitice actuale, cand Republica Moldova, fiind un stat suveran, democratic, politica externă a căruia este orientată spre integrăre în Uniunea Europeană, nu pot fi admise astfel de încălcări ale legislației în vigoare a Republicii Moldova, precum și ale altor pacte și tratate ale Dreptului Internațional, și sperăm spre o soluționare adecvată a situației date.

Cu respect, Colectivul Î. M. Hotelul „Codru”, Orhei. 

Distribuie acest articol