Centrul pentru Drepturile Copilului lansează proiectul “Democraţia în imagini”

Orice cetăţean observă carenţe în educaţia civică a copiilor, tinerilor sau adulţilor din Republica Moldova. Anume din acest motiv, avem nevoie de comportamente civice corecte. Din moment ce tindem spre o integrare europeană, trebuie să pornim de la drepturile cetăţenilor, la obligaţiile acestora, de la valenţele patriotice ale cetăţeanului la competenţele bunului cetăţean. Educate din rădăcină.

Centrul pentru Drepturile Copilului, cu suportul generos oferit de Ambasada Statelor Unite ale Americii prin intermediul Programului de Granturi pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice, îşi propune implementarea unui proiect/curs la nivel naţional, cu genericul “Democraţia în imagini” care va instrui copiii claselor primare în baza Convenţiei ONU pentru Drepturile Copilului şi îi va iniţia în spiritul valorilor democratice şi al drepturilor omului, care constituie unul din fundamentele educaţiei, începând cu cea mai fragedă vârstă. Proiectul presupune organizarea unor lecţii ecranizate la tematica propusă (august – noiembrie), care va forma mici cetăţeni bazându-ne pe cele 6 valori democratice: Demnitate, Libertate, Egalitate, Solidaritate, Cetăţenie şi Justiţie.

În urma materialului asimilat, copiii se vor exprima prin realizarea unor desene, care ulterior vor fi transformate în 10.000 de cărţi poştale ce vor fi dispersate pe întreg teritoriul ţării şi distribuite gratis în diverse instituţii de învăţământ precum Licee, Universităţi, Bănci, Ambasade, Guvern. Pornind de la principiile de bază ale drepturilor omului, ale vieţii, dreptăţii, libertăţii, echităţii, copiii vor învăţa despre drepturile lor, vor fi stimulaţi să reflecteze şi să analizeze cum sunt ele aplicate şi unde să se adreseze în cazul în care sunt încălcate. Astfel, viitorii cetăţeni, vor învăţa să-şi formeze şi exprime opiniile proprii, îşi vor dezvolta capacitatea de cunoaştere a propriei identităţi, îşi vor stimula curiozitatea pentru investigaţie şi vor învăţa să fie responsabili.

La finalul proiectului se planifică organizarea unei expoziţii de desene, care va reflecta rezultatul cunoştinţelor acumulate de aceştia.

Proiectul“Democraţia în imagini” este o oportunitate pentru cei implicaţi direct şi chiar indirect de a crea pârghiile de armonizare ale valorilor locale şi naţionale la valorile europene şi de a arăta tuturor contribuţia copiilor, mărindu-le responsabilitatea şi gradul de implicare la formarea lor ca cetăţeni participanţi activi la viaţa socială, cu ştiinţa şi dorinţa de a face mai bună lumea în care trăim.

Acest proiect este implementat de Centrul pentru Drepturile Copilului şi este posibil graţie ajutorului generos al poporului american prin prisma Programului de Granturi pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia Guvernului SUA.

www.copil.md/www.gandrabur.net

Distribuie acest articol