Atenție! Contoarele de apă sunt verificate!

În baza Ordinului DGLCA nr. 12/01 din 03.01.2012 de către ÎMGFL nr. 1-23 se efectuează inspecţia contoarelor individuale de apă potabilă şi apă caldă menajeră instalate în interiorul apartamentelor, informează dglca.md

Procesul inspecţiei cuprinde:

  1. controlul vizual al contoarelor;
  2. citirea datelor înregistrate de contoare;
  3. verificarea existenţei certificatelor metrologice;
  4. controlul sigiliilor la contoare;
  5. numărul contoarelor (apă potabilă/menajeră);
  6. tipul (clasa) contoarelor;
  7. modul de montare a contorului (vertical/orizontal).

În cazul depistării de încălcări a legislaţiei în vigoare privind instalarea, întreţinerea şi deservirea contoarelor individuale, către proprietari/chiriaşi de apartamente, ÎMGFL nr.1-23 vor înmîna prescripţii de înlăturare a deficienţilor (conform Hotărîrii de Guvern Nr. 1228 din 13.11.2007). În cazul neîndeplinirii acestora în termenul acordat, se va informa ÎM „Infocom”, de a calcula consumul de apă conform normelor aprobate.

Conform Hotărîrii de Guvern Nr. 191 din 19.02.2002, consumatorul va asigura accesul reprezentantului furnizorului (gestionarului), la prezentarea legitimaţiei, în apartament/încăperea locuibilă în cămin (între orele 8.00 – 19.00) pentru efectuarea controlului privind starea tehnică a contoarelor şi reţelelor de alimentare cu apă, cu întocmirea actului.

În acest context, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare a mun. Chișinău informează locatarii să fie cît mai receptivi şi să conlucreze cu reprezentanții întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ.

Mai multe informații despre activitatea Direcției găsiți pe site-ul oficial www.dglca.md!

Distribuie acest articol