Atac raider asupra art. 12 din Constituția RM

Azi Moldova a început a adopta „oficial” un Drapel roșu albastru. Detalii aici!

Citez art. 12 din Constituția Republicii Moldova:

Simbolurile statului
(1) Republica Moldova are drapel, stemă şi imn.
(2) Drapelul  de Stat al Republicii Moldova este tricolor. Culorile sînt  dispuse  vertical,  în ordinea următoare, începînd  de  la  lance: albastru,  galben,  roşu. În centru, pe fîşia de culoare  galbenă,  este imprimată Stema de Stat a Republicii Moldova.
(3) Stema de  Stat a Republicii Moldova reprezintă un scut tăiat  pe orizontală  avînd în partea superioară cromatică roşie, în cea inferioară –  albastră, încărcat cu capul de bour avînd între coarne o stea cu  opt raze.  Capul  de bour este flancat în dreapta de o roză cu cinci  petale, iar în stînga de o semilună conturnată. Toate elementele reprezentate în scut  sînt  de aur (galbene). Scutul este plasat pe pieptul unei  acvile naturale  purtînd în cioc o cruce de aur (acvila cruciată) şi ţinînd  în gheara dreaptă o ramură verde de măslin, iar în cea stîngă un sceptru de aur.
(4) Imnul de  Stat  al  Republicii Moldova se stabileşte  prin  lege organică.
(5) Drapelul, stema  şi imnul sînt simbolurile de stat ale Republicii Moldova şi sînt ocrotite de lege.
Întrebare: Cine asigură executarea Legii privind protecția Drapelului și Imnului?
Distribuie acest articol