Amenzile în domeniul circulației rutiere ( + punctele de penalizare )


Articolul Esenţa contravenţiei Sancţiunea
228 al.1 Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice în sistemul de frînare sau în mecanismul de direcţie, în dispozitivele de iluminare ori de semnalizare, exploatarea vehiculelor reutilate fără autorizaţia de rigoare amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare
228 al.2 Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice interzisă prin regulile de circulaţie rutieră, cu excepţia vehiculelor avînd defectele menţionate la alin.(1), precum şi amplasarea neautorizată pe vehicule a publicităţii amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale
229 al.1 Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat a vehiculelor amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale
229 al.2 Conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus reviziei tehnice amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare
229 al.3 Exploatarea unui vehicul care nu a fost asigurat de răspundere civilă în modul stabilit amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare
230 al.1 Conducerea unui vehicul cu numărul de înmatriculare indescifrabil, nestandardizat sau amplasat cu încălcarea standardului amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare
230 al.2 Conducerea unui vehicul fără număr de înmatriculare amendă de la 25 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare
230 al.3 Atribuirea unui număr de înmatriculare fals şi conducerea cu bună ştiinţă a vehiculului cu un astfel de număr privarea de dreptul de a conduce un vehicul pe un termen de un an
230 al.4 Nesemnalizarea vehiculului cu semnul distinctiv conform Regulamentului circulaţiei rutiere amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare
230 al.5 Nemenţinerea în stare curată a dispozitivelor de iluminare, de semnalizare, a numărului de înmatriculare, a seturilor reflectorizante, a sticlelor de la portierele din faţă şi a parbrizului vehiculului

avertisment sau cu amendă de la o unitate la 3 unităţi convenţionale.
231 al.1 Conducerea vehiculului cu permis de conducere de o categorie necorespunzătoare amendă de 50 de unităţi convenţionale
231 al.2 Conducerea vehiculului fără permis de conducere (cu excepţia conducerii în cazul instruirii, în prezenţa instructorului) amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale
231 al.3 Conducerea vehiculului de către o persoană privată de dreptul de a conduce vehicule amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale
231 al.4 Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are permis de conducere (cu excepţia instruirii, în prezenţa instructorului), care este privată de dreptul de a conduce vehicule sau care are permis de conducere de o categorie necorespunzătoare amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare
232 al.1 Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere sau actul de înmatriculare de stat a vehiculului, sau poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă amendă de 5 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare
232 al.2 Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere avertisment sau cu amendă de 5 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare
233 al.1 Conducerea vehiculului de către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de Guvern, dacă fapta nu constituie infracţiune privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de 3 ani
233 al.2 Predarea cu bună ştiinţă a conducerii vehiculului către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de Guvern sau în stare de ebrietate produsă de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare, dacă fapta nu constituie infracţiune amendă de 150 de unităţi convenţionale sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de 3 ani
233 al.3 Acţiunile specificate la alin.(1) şi (2), în cazul în care admiterea la trafic a conducătorului de vehicul nu prevede obligaţia de a deţine permis de conducere amendă de la 75 la 150 de unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional pe un termen de pînă la 15 zile
234 Necomunicarea de către proprietarul sau mandatarul (utilizatorul) vehiculului, la solicitarea poliţiei, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat conducerea sau comunicarea cu bună ştiinţă de date eronate privind identitatea acestei persoane amendă de la 45 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice
235 al.1 Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă şi a căştii de protecţie a motociclistului amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare
235 al.2 Purtarea convorbirilor radiotelefonice contrar Regulamentului circulaţiei rutiere amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare
236 al.1 Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 10 la 20 km/oră amendă de 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare
236 al.2 Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 20 la 40 km/oră amendă de 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare
236 al.3 Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum mai mult de 40 km/oră amendă de 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare
237 Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de traversare a liniei de cale ferată prin pasajul de nivel amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare
238 al.1 Oprirea în locuri interzise avertisment sau cu amendă de 5 unităţi convenţionale
238 al.2 Staţionarea sau parcarea în locuri interzise amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare
238 al.3 Neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliştilor amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare
239 Nerespectarea regulilor de circulaţie în zonele rezidenţiale amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare
240 al.1 Nerespectarea de către conducătorul de vehicul a indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interzicere şi de sens obligatoriu, a marcajului de pe partea carosabilă a drumului privind acordarea dreptului prioritar de circulaţie, dreptului de depăşire a vehiculelor, a exigenţelor de folosire a dispozitivelor de iluminat la căderea întunericului sau în condiţii de vizibilitate redusă amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale
240 al.2 Neglijarea de către conducătorul de vehicul a semnalului de interzicere al semaforului sau a gestului de interzicere al agentului de circulaţie amendă de la 25 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare
240 al.3 Încălcarea de către conducătorul de vehicul a altor prevederi ale Regulamentului circulaţiei rutiere avertisment sau cu amendă de la o unitate la 3 unităţi convenţionale
241 al.1 Neîndeplinirea de către conducătorul de vehicul a indicaţiei legale dată de agentul de circulaţie de a opri vehiculul amendă de la 45 la 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare
241 al.2 Neacordarea priorităţii de trecere vehiculului cu farurile de semnalizare avînd lumina albastră sau roşie şi cu dispozitivele de semnalizare sonoră specială în funcţiune (vehicul cu regim prioritar de circulaţie) amendă de la 25 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare
242 al.1 Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu deteriorarea neînsemnată a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri amendă de 40 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare
242 al.2 Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu cauzarea de leziuni corporale uşoare victimei sau cu deteriorarea considerabilă a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri amendă de 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 6 puncte de penalizare
243 Părăsirea de către vinovat a locului în care s-a produs accidentul rutier privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile
244 Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor din Regulamentul circulaţiei rutiere, prevăzute la art.237–239 din prezentul cod, care a generat pericolul unui accident de circulaţie amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare

 

245 al.1 Ignorarea de către pietoni a semnalelor de dirijare a traficului rutier, traversarea părţii carosabile a drumului sau deplasarea pe ea în locuri neindicate, nerespectarea indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interdicţie şi de sens obligatoriu, a regulilor de deplasare pe drumuri a motocicliştilor, bicicliştilor, vizitiilor şi a altor persoane care se folosesc de drum avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale
245 al.2 Încălcarea regulilor de circulaţie, de către persoanele indicate la alin.(1), care a generat o situaţie de accident de circulaţie amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale

CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA
REGIMUL DIN TRANSPORTURI

articolul Esenţa contravenţiei Sacţiunea
197 al.1 Prestarea serviciilor de transport de călători de către transportul urban, suburban, interurban, la comandă şi de către taxiuri în lipsa certificatului de conformitate amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an
197 al.2 Încălcarea normelor de capacitate a traficului de pasageri de către conducătorul de maxi-taxi, de autobuz de rută interurbană sau internaţională amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale
197 al.3 Prestarea de servicii în domeniul parcărilor şi în parchinguri în lipsa certificatului de conformitate amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice
197 al.4 Nerespectarea în transportul auto a condiţiilor stabilite în licenţă şi/sau în actele de autorizare a activităţii agentului transportator, eliberate de organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale
198 al.1 Punerea pe liniile de cale ferată a unor obiecte, fapt ce ar putea duce la deranjarea circulaţiei trenurilor amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale
198 al.2 Deteriorarea intenţionată a liniei de cale ferată, a perdelelor forestiere de protecţie, a paravanelor, a grilajelor de protecţie contra zăpezii şi a altor obiective, a construcţiilor de deservire a căilor ferate, a instalaţiilor de semnalizare şi de telecomunicaţii amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale
198 al.3 Încălcarea regulilor de trecere a transportului cu tracţiune animală şi de mînare a vitelor peste linia de cale ferată, precum şi de păşunare a vitelor în apropierea liniei de cale ferată avertisment sau cu amendă de la 3 la 5 unităţi convenţionale
198 al.4 Traversarea de către pietoni a liniei de cale ferată în locuri interzise sau încălcarea regulilor de traversare în locuri stabilite avertisment sau cu amendă de pînă la 5 unităţi convenţionale
199 al.1 Încălcarea regulilor de navigaţie în apele interioare, a normelor de capacitate a navelor pentru pasageri; transportarea pasagerilor cu nave nedestinate unui astfel de transport; nerespectarea regulilor de securitate a pasagerilor la îmbarcare, în cursă şi la debarcare; folosirea navelor la lucrări neprevăzute iniţial în destinaţia lor; lipsa pe nave a actelor de bord; exploatarea navelor în stare tehnică necorespunzătoare, a căror exploatare este interzisă, sau a navelor reutilate fără autorizaţie; încălcarea regulilor de încărcare şi descărcare, de arimare şi stivuire a încărcăturilor în porturi; deteriorarea intenţionată a construcţiilor hidrotehnice, neîngrădirea instalaţiilor cu semne de navigaţie (de zi şi de noapte); încălcarea regulilor de intrare şi de ieşire din port, de trafic şi de staţionare a navelor în rada portului; conducerea navelor de către persoane aflate în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe; exploatarea în apele interioare a mijloacelor de transport naval (inclusiv de tonaj mic) care nu sînt înregistrate în mod corespunzător; exploatarea navelor de către membrii de echipaj fără calificarea corespunzătoare amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de un an
199 al.2 Distrugerea, deteriorarea, smulgerea, mutarea intenţionată a semnelor de navigaţie plutitoare şi riverane fără permisiunea organului de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului naval, instalarea de garduri şi de alte instrumente de pescuit dincolo de locurile stabilite în acest scop fără a se coordona cu organul de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului naval amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale
199 al.3 Efectuarea fără permisiunea organului de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului naval a lucrărilor de scafandrier, de drenaj şi de foraj în apele interioare, inclusiv în cele portuare, precum şi nerespectarea regulilor de semnalizare în timpul unor astfel de lucrări amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
199 al.4 Încălcarea de către personalul navelor fluviale a regulilor de navigaţie şi de staţionare a navelor în apele interioare, emiterea necondiţionată a semnalelor luminoase şi sonore, purtarea luminilor şi a semnelor de navigaţie necorespunzătoare amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale
200 al.1 Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase (inflamabile, explozive), de mare gabarit sau supragrele cu vehicule amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice
200 al.2 Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase (inflamabile, explozive), de mare gabarit sau supragrele pe calea ferată amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice
200 al.3 Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase (inflamabile, explozive), de mare gabarit sau supragrele cu nave pe ape interioare amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice
201 al.1 Deteriorarea intenţionată a materialului rulant, a containerelor, a mijloacelor flotante şi a altor mijloace de transport, destinate traficului de încărcături, a dispozitivelor de trafic amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale
201 al.2 Deteriorarea sigiliului şi a dispozitivelor de închidere ale vehiculelor, remorcilor, containerelor, vagoanelor de marfă, calelor şi ale altor magazii de nave, deteriorarea unităţilor de încărcături sau a ambalajului lor, a pachetelor, grilajelor de la magaziile de mărfuri, de la staţiile de autocamioane, de la staţiile de cale ferată, de la punctele (rampele) de containere, din porturi (debarcadere) şi depozite, care se folosesc la executarea operaţiunilor legate de traficul de mărfuri amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale
201 al.3 Aflarea fără permisiune pe teritoriul magaziilor de mărfuri, al punctelor (rampelor) de containere, al zonelor (sectoarelor) de manipulare a mărfurilor de la staţiile de autocamioane, de la staţiile de cale ferată, din porturi (debarcadere), al ecluzelor şi al depozitelor amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale
202 Deteriorarea intenţionată a vehiculelor de transport în comun, a vagoanelor de călători şi a locomotivelor, a navelor, precum şi a echipamentului lor interior amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore
203 al.1 Urcarea sau coborîrea din mersul vehiculului, călătoria pe scările, pe acoperişul vagoanelor de tren şi în alte locuri interzise, oprirea neautorizată, fără necesitate, a trenului, călătoria neautorizată în trenul de marfă amendă de pînă la 15 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 40 de ore.
203 al.2 Aruncarea gunoiului şi altor obiecte pe fereastra sau pe uşa troleibuzului, autobuzului, maxi-taxiului, vagonului şi peste bordul navei amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore
203 al.3 Fumatul în troleibuze, autobuze, maxi-taxiuri, în vagoane, în locuri neindicate pentru fumat din trenuri de lung parcurs şi în trenuri suburbane, în nave amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore
204 Călătoria fără bilet cu transport urban în comun, cu autobuze interurbane şi internaţionale, cu trenuri suburbane, cu trenuri locale şi de lung parcurs, cu nave fluviale amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale
205 Falsificarea biletelor şi tichetelor, punerea în comercializare şi comercializarea biletelor şi tichetelor false pentru transport urban în comun, cu autobuze interurbane şi internaţionale, cu trenuri suburbane, cu trenuri locale şi de lung parcurs, cu nave fluviale amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale
206 al.1 Încălcarea regulilor de înregistrare şi de evidenţă a navelor aflate sub controlul căpităniei portului amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice
206 al.2 Încălcarea regulilor de folosire a navelor şi a debarcaderelor amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an
207 Admiterea spre exploatare a vehiculelor, locomotivelor şi vagoanelor, a navelor care au vicii (cu excepţia vehiculelor fără autopropulsie), din care cauză este interzisă exploatarea lor, a celor reutilate fără autorizaţia de rigoare, neînregistrate în modul stabilit, sau a celor care nu au trecut controlul tehnic de stat amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale
208 al.1 Lăsarea în zona aeroportului (aerodromului) a unor indicatoare şi instalaţii asemănătoare indicatoarelor şi instalaţiilor de marcaj ale aeroportului (aerodromului), aprinderea unor materiale pirotehnice fără permisiunea administraţiei aeroportului (aerodromului), instalarea unor obiecte care duc la aglomerarea păsărilor, fapt ce prezintă un pericol pentru zborurile aeronavelor amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere
208 al.2 Nerespectarea regulilor de amplasare a indicatoarelor şi a instalaţiilor de marcaj de noapte şi de zi pe clădiri şi pe alte imobile amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere
208 al.3 Deteriorarea utilajelor de aeroport (aerodrom), a indicatoarelor de aeroport (aerodrom), a aeronavelor şi a utilajelor lor amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere
209 Încălcarea regimului de acces limitat pe teritoriul aeroportului (aerodromului) şi la obiectele amplasate pe acest teritoriu, cu excepţia aerogării amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale
210 al.1 Neîndeplinirea de către persoanele care se află la bordul aeronavei a dispoziţiilor date de comandantul aeronavei amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale
210 al.2 Încălcarea regulilor de fotografiere, de filmare şi de folosire a mijloacelor de radiotelecomunicaţie la bordul aeronavei avertisment sau cu amendă de pînă la 5 unităţi convenţionale
211 Încălcarea regulilor de exploatare a tehnicii aeronautice amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere
212 Încălcarea regulilor care au stat la baza certificării/autorizării iniţiale şi la baza standardelor operaţionale stabilite de reglementările aeronautice naţionale amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere
213 Încălcarea reglementărilor referitoare la condiţiile de deservire la sol a aeronavelor amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere
214 al.1 Îndeplinirea de către personalul aeronautic (piloţi, însoţitori de bord, ingineri, navigatori) a atribuţiilor în lipsa documentului de autorizare corespunzător amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
214 al.2 Aceeaşi acţiune efectuată în posesia documentului de autorizare cu termenul de valabilitate expirat amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de exercitare a atribuţiilor pe o perioadă de 6 lun
214 al.3 Acţiunile specificate la alin.(1) şi (2) admise de administraţia întreprinderii/ organizaţiei în care este angajat personalul aeronautic amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere
214 al.4 Sub incidenţa prezentului articol cade şi îndeplinirea atribuţiilor în cazul calificărilor speciale cu termen expirat sau al lipsei acestora, precum şi în cazul certificatului medical cu termen expirat sau al lipsei acestuia amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere
215 Încălcarea, în cadrul întreprinderilor care exploatează aeronave, a normelor de evidenţă a timpului de zbor şi a timpului de odihnă al personalului aeronautic, neefectuarea evidenţei timpului de zbor şi a timpului de odihnă al membrilor echipajelor de zbor amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice
216 al.1 Încălcarea regulilor de transport al încărcăturilor periculoase la bordul aeronavei amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice
216 al.2 Transportul încărcăturilor periculoase la bordul aeronavei în lipsa autorizaţiei corespunzătoare amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere a companiei aeriene
217 Încălcarea normelor referitoare la masa maximă admisă de decolare şi de centrare a aeronavei, calculată pentru condiţiile de zbor amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere
218 Refuzul de a pune la dispoziţia inspectorilor documentele referitoare la aeronavele exploatate şi de a permite efectuarea inspecţiei întreprinderii/ organizaţiei amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere
219 Efectuarea transporturilor aeriene fără asigurarea pasagerilor, bagajelor, echipajelor de zbor şi fără asigurarea răspunderii civile faţă de terţi amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere
220 Neinformarea intenţionată de către operatorul aerian a autorităţilor competente despre producerea incidentelor sau accidentelor aeronautice amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere
221 al.1 Prestarea serviciilor de deservire tehnică şi de reparaţie în lipsa certificatului de conformitate amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an
221 al.2 Încălcarea regulilor de exploatare tehnică a tractoarelor, combinelor, a altor maşini agricole autopropulsate, a maşinilor de construcţie a drumurilor, încălcarea regulilor de securitate tehnică amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice
222 Încălcarea regulilor de securitate în construcţia, exploatarea şi repararea conductelor magistrale amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an
223 Deteriorarea drumurilor, pasajelor de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare a circulaţiei rutiere, altor instalaţii rutiere, precum şi crearea intenţionată de obstacole în circulaţia rutieră amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale
224 al.1 Circulaţia pe drumurile naţionale a vehiculelor cu şenile, cu tracţiune animală, precum şi a celor neechipate corespunzător, care duc încărcături a căror scurgere provoacă murdărirea îmbrăcămintei rutiere, acoperirea ei cu gheaţă sau diminuarea siguranţei circulaţiei rutiere amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice
224 al.2 Nerespectarea de către conducătorii de autovehicule a restricţiilor de tonaj sau de gabarit amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice
225 al.1 Blocarea intenţionată a arterelor de transport care a provocat sau care ar putea provoca perturbarea funcţionării normale a transportului auto, feroviar, fluvial amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale
225 al.2 Acţiunile specificate la alin.(1) însoţite de pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor ori săvîrşite în urma înţelegerii prealabile a unui grup de persoane, ori însoţite de controlul nelegitim al încărcăturii, bagajului sau al documentelor, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an
226 al.1 Aratul unor porţiuni de teren, cositul ierbii, tăierea şi vătămarea plantaţiilor, desţelenirea şi excavarea solului, evacuarea pe banda de separaţie a drumurilor a apelor de canalizare, apelor industriale, ameliorative şi a celor de scurgere din instalaţii de evacuare a apei şi din rezervoare fără coordonare cu autorităţile rutiere, aţîţarea focului pe banda de separaţie şi în apropierea podurilor de lemn la mai puţin de 100 de metri de acestea amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale
226 al.2 Executarea de împrejmuiri, plantarea de arbori care pot provoca înzăpezirea sau inundarea drumului ori care împiedică vizibilitatea, amplasarea de construcţii, instalaţii şi panouri publicitare neautorizate în zona de protecţie a drumului amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale
226 al.3 Executarea fără autorizaţie în zona de protecţie a drumului a unor lucrări ce ar periclita stabilitatea şi integritatea lui amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice
227 al.1 Nerespectarea regulilor de întreţinere, de reparaţie şi de reconstrucţie a drumurilor, pasajelor şi a comunicaţiilor situate în zona drumului, a mijloacelor de dirijare a circulaţiei rutiere, nerespectarea termenelor de executare a lucrărilor de reparaţie şi de reconstrucţie executate în zona drumurilor, neîntreprinderea măsurilor de asigurare a securităţii circulaţiei rutiere amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice
227 al.2 Neîndeplinirea lucrărilor de amenajare, de reparare şi de curăţare regulată a pistelor pentru pietoni şi a punţilor de trecere, neexecutarea obligaţiilor de întreţinere în stare tehnică bună şi în curăţenie a barierelor de la marginea drumului sau a căilor de acces la drumul de folosinţă generală amendă de la 10 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

 

Distribuie acest articol